A co Ty?


Člověče věz, že Láska vše překoná, je všemocná, hory přenáší, že pomáhá a léčí.

Že existuje věčně.

Když pochopíš, že strach je pouhý prach, když Lásku v sobě objevíš a přijmeš, už nemusíš se bát.

Snad jsi blízko ledového klidu?
Snad po strachu tvém už není vidu?
Snad jako opeřený dravec v poklidném letu, bystře sleduješ vše z výšky?
Snad jako mohutný strom cítíš pevně kořeny své v zemi, i když se v tobě něco vzdouvá a křičí:                                                                                                                                        "Nechce se mi!"?

Snad je VŠE teď, nyní?

Pokud jsi pochopil málo a zvědav jsi dost, NEVÁHEJ  a začni stavět most.

22.7.2013