Až všechna láska zaplaví nás cele, na zemi bude krásně,
vše bude jiné, vřelé.
To přestanu psát básně.

Až přátelství vejde k nám domů a na nebi hvězdy zazáří,
pocítím a uvěřím tomu.
Slza mi steče po tváři.

Až okamžik ten stane se věčným, jak vesmírný čas, jak vesmír nekonečný,
to rozplynu se v mlhu snad.
Nic víc nebudu počínat.

Až přijde slastiplný čas, kdy stromy pokvetou i v zimě,
budeme tu krásu milovat.
JÁ budu při tobě a TY při mě.

27.6.2013