Je nutné nyní být,
bez           konfrontací,
bez                  tvorby  chvil,
co rozdírají lidská srdce na kusy,
kdy mysl rozpadá se v hvězdný prach
a těla kroutí se jak červ připíchnutý na bodák.
Tak dovol v těchto dnech volně dýchat 
                                                                 (k) světu,
                                                                          (k) lidem,                                                                                                                  (k) sobě.                    

NIC a VŠE, ruku podává si.

                   Bez dechu, troufale, dlouho dotýkej se prachu hvězd.
                                    Až zazní ti zpěvy andělské, duše rozprostře se.16.10.2018 Tato báseň vznikala za doprovodu dobové renesanční loutny (viz odkaz)

https://www.youtube.com/watch?v=bq126uwwOBo

17.10. 2018 druhá část básně se rozvinula na hudbu
https://www.youtube.com/watch?v=OMnLV38EVxQ

Hvězdný 

prach