Vesmír a pohádka


Vesmír zas do dění vstupuje.
Víš, on to tak rád,
on to tak miluje.
V pohádkách o lásku se musí bojovat
.

Myslíš, že bez boje, nástrah a bloudění lze poznat co je splynutí duší? Co je souznění?
Jaká by to pak pohádka byla? 
Zřejmě by nikoho neoslovila.

Tak vidíš, člověče můj drahý, 
Neboj se. Jdi.
Jdi jen tam, kde jsi zván,
kde laskavým srdcem jsi očekáván.

Vědomí sebe zas trochu sílí.
To dík oné vesmírné chvíli.
Teď spínám ruce a skláním se jemně,
před pohádkou z lásky.
Pohádkou Země.


1.8.2013