Světlo světa

Jámu přeskočit?
Ó, ne.

Sklouznout a dnem jejím projít.
Proplazit se, doslova.

Zakusit tělem i duší.
Pochopit.

Strach ve zvědavost přetavit.
Snad projdu polem minovým.

Víra, že světlo světa, jež uzřím v temnotách,
ukáže ...  

1. 1. 2021