Koučink osobní transformace aneb doprovázené putování

Stav krize je v jistém smyslu pro člověka darem. Je důležitým bodem, významným mezníkem. Ne-moc (vnímej jako ne-schopnost), potíže, zdánlivě nepřekonatelný problém nabízí jedinečný prostor, příležitost k zastavení, zamýšlení se, a často ke změně. 

Prostor plný tajemství, horu ŽIVOTA, můžeme poznávat s odvahou i dětskou zvídavostí. Je stále co objevovat. Strach v tomto procesu hraje významnou roli protivníka. Jinými slovy člověk bývá sám pro sebe nepřítelem, brání změně k lepšímu - strachem a obavami.

Na pohled z výšky, z nadhledu se člověk potřebuje vznést.  Ovšem bez uvědomění, bez odvahy k letu a zdravé sebedůvěry se to asi sotva povede.    

Můžeme přirozeným způsobem rozvíjet schopnost sebepoznávání a sebeuvědomování, ale bez pravé, z nitra pramenící motivace to bude asi zvlášť nadlidský úkol.

Varovné signály přicházejí neustále. Jenže v uspěchaném stylu života, často naprogramovaném doslova do každé minuty, je těžké zaznamenat varující chvění. Když ale zpomalíme, zastavíme, začneme vnímat, postupně objevovat, naše smysly zpozorní. 

Kdykoliv je možné začít napojovat se na jedinečného vnitřního osobního rádce, kterého každý z nás nosí ve svém nitru, a který pod tíhou uspěchaného, na výkon a úspěch zaměřeného stylu života je v útlumu. 


"Koučink osobní transformace formou doprovázeného, tj. sdíleného putování krajinou, je efektivní, lze se zastavit a dojít k bodu "AHA"   a v kombinaci s řemeslnou činností má dvojí účinek.                                                                                                                                  Taťana

                                      čtěte zde           Reference


Pro sdílené putování je potřeba být vnitřně přesvědčen o tom, že ve svém životě chce člověk něco zásadně změnit k lepšímu. 

                                            Klikni na   7x Proč   se vydat na cestu

Letmo o putování?

Za dávných časů se naši předkové ve významných životních meznících vydávali na několikadenní pouť. Věděli moc dobře, co takový časoprostor nabízí.

 Tiché rozjímání v lesích, hájích, na březích potoků a řek, stoupání do kopců, ničím nenahraditelný pohled do rozlehlých krajin a také mnoho jedinečných okamžiků, které se dějí, to vše dává člověku možnost se zhluboka nadechnout, poodstoupit od momentálních potíží, získat nadhled, uvědomit si vlastní možnosti a také strach, který brání. Velmi pravděpodobně přinese zlepšení tělesného, duševního či psychického stavu.

Doprovázené putování krajinou nabízí bezpečný prostor vhodný především pro osobní transformaci ve smyslu osobního a duchovního rozvoje. 

Nejedná se o klasickou, známou turistiku. 

                                             ...........

Nabízím zralost, životní nadhled, empatii, napojení na intuici, diskrétnost, INSPIRACI, schopnost porozumění, podporu v procesu sebepoznávání, sebeuvědomování, tj. v procesu seberozvoje.

Ukážu vám cestu jak vidět a vnímat věci a dění jinak.

V případě, že dlouhodobě prožíváte nespokojenost, eixistenční krizi či jste v ne-moci a jste vnitřně odhodlaný (-á) něco ve svém životě zásadně změnit k lepšímu můžete vyzkoušet mou metodu. 

Na chvíli se stanu vašim stínem, vašim druhým Já.

... a pamatujte, že

                     "kdo chce, hledá způsoby, 
                                 kdo nechce, hledá důvody."

             Pravidla využití podpory

  • Příspěvek za průvodcovství je na bázi dobrovolnosti a vzájemné dohodě. Bližší informace a podrobnosti osobně

Mám zájem o koučink doprovázeným putováním krajinou 

Svatojakubské zastavení v rámci týdenní pěší poutě z Prahy do Tábora
Svatojakubské zastavení v rámci týdenní pěší poutě z Prahy do Tábora
jeden z mnoha krásných okamžiků z týdenního putování krajinou - self-terapie
jeden z mnoha krásných okamžiků z týdenního putování krajinou - self-terapie