Vysílám signály všemi směry


Vysílám signály všemi směry, 
k archandělům, andělům, vílám, skřítkům.
Vysílám signály všemi směry,
 
aby se všechny zvony světa rozezněly.

Jdu světem, já, věčně hledající, přítel.
Už nechci prázdných darů pytel,
chci zářit, chci, aby život blyštěl.

Jsem připravena zhmotňovat sny, touhy a přání.
Jak? Přesně nemám zdání.Nevím.
Možná stačí pouhé aktualizování.

Žiji jak umím a věřím, že vánoční Luna v plné moci,
v nastalé kouzelné noci,
s anděly zjeví se mi ku pomoci.

Vše přichází v pravou chvíli.
Zbavuji se strachů, obav 
z bolesti, z opakovaných poprav,
z dálky křídlem vílím mávám hvězdám na pozdrav.

Srdce se otevírá stále více. Toužím setkávat se s bohyněmi.
Vzpomínám, že skrze práci s energiemi
úkolem člověka je tvořit ráj. Bože, jak slastně je mi.

Vysílám signály všemi směry.
Nechť síla andělů a víl se zjevuje.
Nechť lidské srdce dál se zjemňuje.
Nechť znějí tóny plné světelné harmonie.
Nechť říše pozemská v míru žije.

Vysílám signály všemi směry, aby se všechny zvony světa rozezněly.

17.12.2015