Magii života se otvírám


Plevel jen tak nevypleju.
Kochám se pouhým růstem,
když nechávám se v poli hustém,
ač políčko je jedno, malé.
Zdá se mi tak dokonalé.
Jako klíč když vstupuji do jeho nitra,
jen co vstanu, za brzkého jitra,
cítím sladkost v srdci svém.
A jako v ráji daňovém,
oproštěna od zlozvyků,
otevřena božským stykům,
nechávám se vpíjet v zem.
Trávu nemučím už strojem.
Zdraví mysli i těla se otvírám.
Každé stéblo probírám.
Suším si ho do sena.
Připadám si blažená.
V pravém slova smyslu jdu srdcem,
bez rozmyslu.Nebojím se. Kráčím dál.
A s korunou jako král,tažena jsem do nebes.
Poznávám jednu, druhou i třetí ves.
Magii Života se otvírám.

23.5.2016