A mytágo je mrtvé

Mytágo je mrtvé.
Nebo snad ještě žije?
Ó, jak trhlé jsou cesty fantazie.
Z mysli mé mytágo vzešlo.
Cítím jak rychle kolem mě přešlo.
Chvíli žilo, existovalo, pak v ohnivých plamenech zmřelo.
A mytágo je mrtvé.

Zůstal jen divný pocit, že vše bylo. Že už není.
Možná smutek cítím?
Možná uvolnění?

2.4.2013