Stezka tvůrčí energie

V životě člověka se může přihodit mnohé. Například se docela dobře může stát, že jak potkává lidi nebo se dostává do různých situací, je konfrontován s kde-čím, např. se smrtí, s nemocemi, s reakcemi, s různými názory, přístupy. Vším je člověk podněcovaný, mnohdy i inspirovaný ke změně nebo ke zkoušení nového. Stává se, že dílem běhu událostí, mnohdy dramaticky laděném, objeví v sobě skrytý potenciál tvořivé energie. 

Nevím jestli se to děje každému, ale mě se to prostě děje. Za posledních 18 let života jsem objevila mnoho darů, které mi umožňují kreativně tvořit. Stručně řečeno: "Co cítím od srdce, to mi jde od ruky."