2022
2022
7/2016 Na jarmarku v Žacléři.
7/2016 Na jarmarku v Žacléři.
8/2013 S milovanou Ashley v lesích. Dnes už putuje nebeskými stezkami.
8/2013 S milovanou Ashley v lesích. Dnes už putuje nebeskými stezkami.
10/2018 Eila, je mi novou přítelkyní v dalším putování
10/2018 Eila, je mi novou přítelkyní v dalším putování

Život je drama. Tak už to na tom světě chodí, že jednou blesky, hromy bijí, pak zas slunce vysvitne a hřeje, někdy přes hustou mlhu člověk nevidí na krok, jindy zas do dálek širých hledí. Zkrátka, někdy krása nebeská a někdy k uzoufání. 

Ušla jsem notný kus cesty a v jistou chvíli si uvědomila, že ne jinde, ale právě v mém srdci sídlí skutečný rádce. Učím se mu naslouchat už hezkou řádku let.  Pro pestrost životních situací, spletitých cestiček, osudových setkání, událostí, okolností, dík omylům a chybám, zkoušením nového objevuji skryté dary, docházím k poznání, lépe vnímám skutečnost. Dnes tak a zítra zase o něco lépe a třeba i jinak.

 "Život je příležitost."

Jsem vlastně takový obyčejný praktikant. Experiment. Před mnoha léty jsem do každodenního života začlenila filozofii psychosomatického přístupu k životu. Pomáhá mi být zdravá na těle. Lépe vnímám signály, které duše skrze tělo vysílá, přemýšlím o tom, případně reaguji. Mám však stále na vědomí, že tělo i duše se potřebují otužovat, zušlechťovat. Postupem času funguji tak nějak přirozeně. 

Hranice mezi otužování a zneužíváním je velmi tenká.

Nenaplňuji přání svého okolí, pokud to není v souladu se mnou. Někdy je ovšem nadmíru těžké čelit systému. V tomto procesu mi leckdy pomáhá uvědomění, že vývoj dění (historie lidstva, života na planetě Zemi) má jisté zákonitosti, které není možné zapřít, nevidět, nevnímat. A i když se nám něco nemusí úplně líbit, je "to" jistě důležitou součástí procesu proměny.  


Chcete jít také vlastní cestou? Pak začněte jednoduchým denním cvičením. Deset minut denně se začněte potkávat sami se sebou, v tichu, třeba dívaje se na sebe do zrcadla zpříma do očí. A možná budete překvapeni, koho tam uvidíte.

Vyčleňte se minimálně jedenkrát v týdnu čas jen a jen pro sebe o samotě. Např. v přírodě procházka beze slov, bez myšlenek sledovat "jen" okolí - les - zvuky - vůně - apod. 

Naučit se být sám se sebou je elementární fáze, základní krok, bez kterého se napojení na sebe sama člověk neobejde. Neustálé unikání do aktivit jakéhokoliv druhu je únik od SEBE SAMA. "Příroda si bez člověka ví rady.
                                   A člověk bez přírody?"