NaslouchámOna: "Snad jsem vlídně sdělila, co jsem cítila, že sděliti mám?"

On: "Ano. Naslouchám. Mám plánované dny, kdy budu sám."

Den druhý báseň rodí se dál. Jak zdá se, rozplývá se lidský plán.

On: "V tichu noci jsem zaslechl záchranářský vrtulník. Již vím, co mám dělat".

Ona: "Ba ... zachraňovat." 

Však otázkou je, kdo zachránit potřebuje?

On: "... hm ... zřejmě já sám, tím, že se nalézám."


3.6.2013 proběhla velmi krátká mailová komunikace s Janem, Františkem Bímem. I takto vznikají básně.