Citadela

Antoine de Saint Exupéry

letec-spisovatel se narodil 29.6.1900 v Lyonu a zemřel pravděpodobně 31. 7. 1944.

byl vzácným člověkem, s jehož poselstvím se setkáte v díle Citadela, které je opravdu velmi hutným čtením.  Citadela je LÁSKA A ŽIVOT V JEDNOM. S Citadelou jsem objevila další spřízněnou duši člověka, se kterým mě pojí nejen den Života.

Exupéryho mistrovská schopnost vyjádřit niterný pocit slovy, jeho potřeba vnášet mezi lid slovo LÁSKA, podněcovat je k zamýšlení se nad jeho významem a obsahem ve vztahu k životu je mi velmi blízká.

Antoine de Saint- Exupéry, píše že

"Láska a přátelství jsou vzájemnou poctou, oboustranným darem a mají-li zůstat vznešené, musí si uchovat svobodu".

Ve svém díle horlí proti lásce jako citu uzurpátorském, zotročujícím, proti pojetí lásky jako touhy po vlastnictví.

Citadella

Posmrtně sebrané a vydané dílo, kniha Citadela (1948), je odkazem citlivé duše člověka, jejíž poselství bude po věky oslovovat mnoho generací. Bohatství Citadely spočívá v neobyčejné hloubce sděleného, v intenzitě zamýšlení se nad základními tématy lidské existence jimiž jsou láska, přátelství, věrnost, služba společenství, tvorba. Exupéry byl stravován velkou touhou vypovědět lidem jak žít, jak tvořit, jak milovat.

"Pravdu je třeba hloubit jako studnu"

říká Antoine de Saint-Exupéry. Setkání s jeho vnímáním světa umožní člověku hlubkový vhled a porozumění.

V současné době, kdy vnitřní prázdnota překrývaná přebytkem slov a obrazů sídlí v lidech, je poselství Citadely více než aktuální. Citadela čekala dlouho, a její čas právě nadešel. 

"Citadela - Bible člověka 21. století."

P.s. V době komunistického režimu vycházela Citadela značně ořezána cenzurou, nyní je publikace v plném původním znění. 


"Červená knihovna to opravdu není,
čekej, člověče, jen hutné čtení."