Nebát se nevědět


Srdce člověk by měl cítit tlouci a v naději nehynoucí stále narovnávat záda. Klidně dýchat, ikdyž zem se pohybuje a praská. Lehat si, a cítit jak se kořeny rozpínají.
 Plakat.

    Křičet.
       Myslet.
          Jednat.

            Vnímat.
                Zkoušet.
                    Smát se.
                       Poznávat.

                           Žasnout,
 a mlčet.
                               BÝT. Jít ulicemi, 
a nebát se nevědět.