Když tělo tě mučí


Když tělo tě mučí, otevři se, 
nastav té trýzni svou prázdnou dlaň,
prohlédni horu a chápej,
že bolest je v růstu nutná daň.

Když tělo ti vadne otevři štolu,
hledej a pátrej v chladu i v tmách,
v hlubinách s důvěrou doluj tak dlouho,
až najdeš srdce drahokam.

Když tělo tě bolí,
poděkuj, žes procit i do těchto ran,
ne-moc je hnůj k tvému stromu,
věř, že duch chce, abys s nim rostl dál.

Nebraň se víc,
odevzdej se cele,
duch ti chce říct,
 že láska je všelék.

Po celé věky putuje Domů, 
mnoho těl už Cestou vystřídal,
kdys rozhodl se pro tvé tělo k tomu,
abys tajemství života poznával.

V celistvém sepjetí jdi tam, kam nutno jíti,
otevírej se síle všech možných prán,
není radno už dál v omylu žíti.
Žij! Čas života jsi přec sám sobě dal.

9.9.2013