Milování


Touha, potřeba, pud či co je milování? A přec
je to zvláštní tok energie, kterou dotýkám
se tebe,kterou dotýkáš se mě. To
zvláštní a křehké splynutí
v jedno tělo. A když
to není, jakoby
vše
zabolelo
...a znovu cítím
kopí v zádech a znovu,
a znovu výdech a nádech. List
papíru snese mnohé a slovo je víc než
strohé. Milování , nutnost pro spoustu z nás.
Milování, ............................. jak pro těsto kvas.

7.4.2012