Zlatozář


Byla jsem na jednom krásném místě,
kde roste mnoho zlatých trav.
Stojí tam, tančí, zpívají tiše,
je radostné vidět tolik vlasatých hlav.

Dotýkat chtěla jsem, obejmout se s nimi,
pohladit tu hebounkou tvář.
Ta zvláštní hudba nadále zní mi.
Mé srdce vidělo zlatozář.

Já byla jsem zvána a vstoupila hned.
Jak slastné to bylo setkání.
Tu náhle se mnou se zatočil svět.
Tu náhle jsme byli protkáni.

Až půjdeš zítra tou lesní cestou,
nenech se prosit a vejdi k nim dál.
Prožiješ chvíli vzácnou a křehkou.
Prožiješ to, co by si jiný moc přál.

8.9.2013