Klíč


Roztančil vítr koruny stromů.
Ptáci maj zas báječnej rej.
Les šumí do rytmu k tomu.
Však kámen je stále kamennej.

Že srdce v plamenech ti hoří?
Říkáš, že dál už nechceš jít?
Věz, že láska všechny zla boří.
Ten klíč si nikdy nenech vzít.

Dál žal tvým tělem teče
a smutek v duši zpívá.
To ty lidské meče, 
to v nich se cosi skrývá!

Tak mysl člověka dál vzývá.
Co nakonec?
BÝT, už jen zbývá.


19.6.2013