Člověk a voda


Nečekej rady, ni návody. Prostým setkáním skočíš do vody.

Když budeš mít shůry kliku, potopíš se v tom okamžiku.
Voda zaplaví tvé tělo.
Budeš prosit, aby to nebolelo.

Brzy pochopíš, že mysl je jistota vratká, že ke svobodě je cesta krátká.
Bolestí, že nutno projít.
Kam by jsi chtěl bez toho dojít?

Jak poznat by jsi pravost věcí chtěl, když na svět hledíš ztuhle, skrze sebe. Žel.

A protivník?
Brání čistému vstup. Je stále bdělý. Nevpustí ani chlup.

Dál voda tiše a trpělivě cestu svou hledá.
Dotkne se všeho. 
        Pročistí vše krásně.

                 Možná, že jednoho dne i Ty budeš psát básně.

3.9.2013