Prameny

Prameny vlní se v každém z nás,
krůpěje vody rozpouští vše zrádné.
Dnes zastaví se těla v kroku těžkopádném
a naše duše vzlétnou vzhůru do oblak.

Prameny trpělivě zurčí krajinou lesní.
Časem zdvojí se toky vod, časem rozestoupí se břehy.
Však proud okusí jen ten, jenž v tichu bude stát,
jenž otevře se místu s kouskem něhy.

15.12.2014