Big blessing aneb požehnané setkání 

14.09.2016

V Ašrámu ve Žďárci u Skutče se sešlo pár lidiček, kteří se rozhodli realizovat Doprovázené poutě a tím napomáhat lidem žít vlastní autentický život a také navazovat zpřetrhané nitky k přírodě, která jak moc dobře víme, má pro člověka blahodárné účinky. Sdíleli jsme své osobní příběhy a předávali si zkušenosti. Bylo příjemné vědět, že nejsem na své cestě sama, a že je více takových bláznů jako já. 

                                                Doprovázená pouť